EtusivuMartechMarkkinoijan tärkeimmät taidot – 2021 Tutkimus

Markkinoijan tärkeimmät taidot – 2021 Tutkimus

Kirjoittajan kuva

Santeri Kallio

Päivitetty:

Olen jo pitkään halunnut selvittää tärkeimmät markkinoinnin taidot.

Aihe on olennainen, koska ala vaatii jatkuvasti enemmän uusia taitoja ja jatkuvaa oppimista. Pelkkä koulutus ei riitä, kuten jouduin itsekin huomaamaan.

2021 alussa minulle tuli tilaisuus tehdä (pitkään lykätty) Pro Gradu-tutkielmani, josta tuli lopulta kyselytutkimus eri markkinoinnin taitojen tärkeydestä.

68 alan ammattilaista MarkkinointiKollektiivin Facebook-ryhmästä vastasi siihen.

Tässä tekstissä esitän nyt tutkimuksen tulokset!

Mukana on monia tärkeiksi koettuja markkinoinnin taitoja (sekä muutaman, johon ei kannata tuhlata aikaansa).


Poiminnat:

 • Päätöksenteon taito datalla on erittäin tärkeää 74 %:lle vastaajista
 • Suurissa yrityksissä 73 % kokee liiketoiminnan haasteiden ratkaisemisen datalla erittäin tärkeäksi
 • Ohjelmointikielien osaaminen oli vähiten tärkeä taito, jota 59 % vastaajista ei koe tärkeäksi
 • Uusien datan trendien ymmärtäminen on tärkeää erityisesti naisille
 • Vastaajista 4/5 koki datan raportoinnin työkalujen taidokkuuden tärkeäksi tai todella tärkeäksi.
 • Datankeruun työkalujen tärkeys korostui nimenomaan pienemmissä yrityksissä
 • 75 % johtoasemassa olevista kokee tärkeäksi datan visualisoinnin työkalujen osaamisen
 • Pienissä yrityksissä olleet vastaajat korostivat työkalujen asennuksen taitoa
 • B2B-sektorilla työskentelevistä vastaajista puolet piti asiakkaiden kanssa työskentelyä todella tärkeänä
 • Markkinoijan kannattaa olla taitava ymmärtämään sitä, mitä yrityksissä halutaan tulevaisuudessa tehdä
 • Yhteistyön tekemisen taidokkuus on tärkeää kaikille markkinoijille

Data 🔢

Aloitetaan pienellä paljastuksella:

Tämän tutkimuksen piti alkujaan keskittyä nimenomaan dataan liittyviin taitoihin.

Luettuani aiempia tutkimuksia otin kuitenkin mukaan pari muutakin kategoriaa (joista tämä on ensimmäinen).

Suoraan dataan liittyvissä taidoissa oli montakin löytöä…


1. Päätösten tekeminen datalla on erittäin tärkeää

Päätösten tekeminen datalla nähtiin yhdeksi tärkeimmäksi taidoksi markkinoijalle.

Lähes kolme neljästä piti sitä erittäin tärkeänä taitona osata:

Päätösten tekeminen datan perusteella

Erot vastaajaryhmien välillä olivat myös poikkeuksellisen pienet.

Esimerkiksi kokemus (vuosissa) markkinoinnin alalla vaikutti vain vähän päätöksenteon tärkeyteen:

Päätösten tekeminen datalla tärkeys

Kyseessä on tietty taito, mikä vaatii paljon käytännön harjoittelua (ainakin omasta mielestäni).

Saadut tulokset kuitenkin osoittavat, että markkinoijan kannattaa olla kykenevä tekemään päätöksiä datan perusteella.


2. Liiketoimintahaasteiden ratkaiseminen datalla korostuu suurissa yrityksissä

Oli kiinnostava nähdä mikä datan rooli on yritysten haasteiden ratkaisemisessa.

Tulosten perusteella datan käytöllä todellakin on merkitystä: Valtaosa kokee taidon tärkeäksi (40 %) tai todella tärkeäksi (49 %).

Liiketoiminnan haasteiden ratkaiseminen datalla

Vastaajan työnantajayrityksen koolla oli tässä merkitystä.

Nimenomaan suurissa yrityksissä (250 työntekijää tai enemmän) datan rooli haasteiden ratkaisemisessa on erittäin tärkeä.

Suuret yritykset fakta

Voisiko syynä olla, että suurissa yrityksissä dataa hyödynnetään pienempiä yrityksiä enemmän?

Tai ehkä datan käyttöä vaaditaan enemmän suurissa yrityksissä?


3. Ohjelmointikielien osaaminen oli vähiten tärkeä taito

Ohjelmointitaidoista puhutaan nykyään paljon.

Olin siis todella yllättynyt, että ohjelmointikielien osaaminen oli tutkimuksen ylivoimaisesti vähiten tärkeäksi koettu taito.

Ohjelmointikielien osaaminen

Missään muussa taidossa ei ollut vastaavaa osuutta “ei tärkeä”- tai “ei lainkaan tärkeä”-vastauksia (yhteensä 59 %).

Voi toki olla, että ohjelmoinnin rooli kasvaa tulevaisuudessa:

3 vuotta tai vähemmän markkinoinnissa työskennelleet kokivat ohjelmointikieliä jo hieman tärkeimmiksi kuin muut ryhmät (ryhmän keskiarvo 2,67 vs. muut ryhmät 2,38)

Tällä hetkellä markkinoijana fokus kannattaa silti ehkä laittaa muualle.


4. Uusien datan trendien ymmärtäminen

Dataan liittyvät asiat kehittyvät kovaa vauhtia.

Ei siis ihme, että moni vastaaja koki uusien datan trendien ymmärryksen tärkeäksi (43 %) tai todella tärkeäksi (26 %).

Uusien datan trendien ymmärtäminen

Erikoista kyllä miesten ja naisten välillä on varsin suuri ero.

Naiset kokivat datatrendien ymmärryksen paljon tärkeämmäksi kuin miehet:

Uusien datatrendien ymmärtäminen sukupuolittain

Tämä oli poikkeuksellista, sillä erot naisten ja miesten välillä olivat tyypillisesti pieniä.

Syytä tulokseen vain arvailla.


Markkinoinnin työkalut 🛠️

Osana tutkimusta selvitin myös kolmen erityyppisen työkalun osaamisen tärkeyttä:

 • Datan raportointi
 • Datankeruu
 • Datan visualisointi

Työkalujen tärkeyttä halusin selvittää, koska niiden määrä kasvaa markkinoinnissa joka vuosi, ja ne lasketaankin nykyään tuhansissa.

Tulokset ovatkin todella mielenkiintoiset!


5. Datan raportoinnin työkalut on erittäin tärkeä osata

Tutkimus todensi, että markkinoinnin tekeminen vaatii nykyään datan raportoinnin osaamista.

Raportoinnin työkalut olivat itseasiassa tärkeimmäksi todettu ryhmä työkaluihin liittyen!

Datan raportoinnin työkalujen osaaminen

Yli 80 % koki raportoinnin työkalut tärkeiksi tai todella tärkeiksi.

Tulos oli vastaava kaikissa asemissa (esim. johto ja asiantuntija), kaikissa koulutusluokissa sekä kummassakin sektorissa (B2B ja B2C).

Markkinoinnissa eri ajan työskennelleet olivat myös poikkeuksellisen samaa mieltä siitä, että raportoinnin työkaluja on tärkeä osata.

Raportoinnin työkalut vuosittain

Ryhmänä korostui erityisesti 3140-vuotiaat, jotka kokivat raportoinnin työkalut erityisen tärkeäksi (ryhmän keskiarvo 4,7 vs. muiden keskiarvo 4,4).

Datan raportoinnin työkaluja on selkeästi hyvä osata!

Vinkkinä: Raportoinnin työkaluissa on mistä valita, mutta alkuun pääsee esimerkiksi Google Analytics 4:llä ja Google Trendsillä.


6. Datankeruu-työkalujen osaaminen korostuu pienyrityksissä

Kaksi kolmesta vastaajasta koki datankeruutyökalujen osaamisen tärkeäksi tai todella tärkeäksi.

Datankeruu-työkalujen osaaminen

Datankeruun työkalujen osaaminen koettiin tärkeäksi kaikissa asemissa, kaikissa koulutusluokissa sekä kummassakin sektorissa.

Yksi ryhmä kiinnitti silti eniten huomiota.

Datakeruutyökalujen tärkeys korostui nimenomaan pienemmissä yrityksissä (1-49 työntekijää):

Datankeruu-työkalut erikokoisissa yrityksissä

Tämä käy järkeen, sillä pienemmissä yrityksissä saatetaan useammin asentaa datankeruut itse.

Suuremmissa yrityksissä on resurssit ulkoistaa monimutkaisemmat datankeruun työt.

Jos työskentelet tai haluat työskennellä markkinoijana pienemmässä yrityksessä, niin pidä tämä löytö mielessä.

Vinkkinä: Google Tag Managerin opettelu on hyvä alku


7. Datan visualisoinnin työkalut ovat erityisen tärkeitä johdolle

Datan visualisointi koetaan tärkeäksi hyvin vastaavasti kuin datankeruu.

Datan visualisoinnin työkalujen osaaminen

Myös datan visualisoinnissa osaaminen oli tärkeää kaikissa asemissa, kaikissa koulutusluokissa sekä kummassakin sektorissa.

Erityisesti johtoasemassa toimivat vastaajat arvostivat datan visualisoinnin osaamista, mikä oli epätyypillinen löytö muihin taitoihin verrattuna.

Tulos itsessään ei yllätä, sillä visualisointi sopii hyvin lopulliseen datan käytännön esittämiseen ja tarinankerrontaan.

Jos työnkuvaasi kuuluu johtohenkilöille raportoiminen (mikä on aika tyypillistä) niin on hyvä ajatus panostaa visualisoinnin työkaluihin.


8. Työkalujen asentaminen on tärkeää pienissä yrityksissä

Työkaluihin liittyen selvitin myös miten tärkeää niiden asentamisen taidokkuus on.

Tulokset olivat todella vaihtelevat:

Dataan liittyvien työkalujen asentaminen

Osa oli sitä mieltä, että kyseessä on tärkeä taito (38 %), mutta moni oli täysin toista mieltä (25 %).

Suuri osa vastaajista ei ylipäätään ottanut kantaa asennuksen tärkeyteen (37 %).

Pienissä yrityksissä olleet vastaajat kuitenkin korostivat asennuksen taitoa paljon muita enemmän:

Työkalujen asentamisen tärkeys erikokoisissa yrityksissä

Ehkä pienyrityksissä työskentelevät kohtaavat enemmän tilanteita, joissa heidän pitää itse asentaa työkaluja?

Yhtä kaikki, Suomessa on todella paljon pieniä yrityksiä, joten tämän taidon tärkeys on hyvä tietää.


Yritys & Liiketoiminta 💰

Markkinointi ja muu yritysten toiminta eivät ole erillisiä.

Ne kulkevat käsi kädessä.

Otin siksi tutkimukseen mukaan myös taitoja, mitkä liittyvät markkinoinnin ja muun liiketoiminnan yhteistyöhön.


9. Yhteistyön tekemisen taidoista on paljon hyötyä

Markkinointi on usein tiimityötä.

Ja se näkyi vastauksissa.

Yhteistyön tekeiminen eri tiimien kanssa

Yhteistyön tekeminen koettiin erittäin tärkeäksi kummassakin sektorissa, kaikenkokoisissa yrityksissä ja kaikissa ikäluokissa.

Oikeastaan mikään ryhmä ei erottunut joukosta.

Taidokkuus yhteistyöhön ei selkeästi mene markkinoinnin alalla hukkaan.


10. B2B-sektorilla korostuu asiakkaiden kanssa työskentely

Markkinoijien ja heidän asiakkaiden työtaidot oli aivan pakko ottaa mukaan tutkittavaksi.

Sen verran tärkeästä aiheesta on kyse.

Suurelle osalle vastaajista tämä olikin joko tärkeää (38 %) tai todella tärkeää (40 %).

Asiakkaiden kanssa työskentely

Suurin ero oli nähtävissä B2B-sektorilla.

B2B-sektorilla työskentelevistä vastaajista puolet (50 %) piti asiakkaiden kanssa työskentelyä todella tärkeänä.

B2C-sektorilla vain 21 % koki samaa, ja moni ei pitänyt taitoa ylipäätään tärkeänä (23 %).

Asiakkaiden kanssa työskentely sektoreittain

Tulokseen voi tietty vaikuttaa, että B2C-sektorilla asiakas on kuluttaja:

Kuluttajien kanssa ei varsinaisesti “työskennellä”, kuten B2B-sektorilla yritysasiakkaiden kanssa.

Siitäkin huolimatta juuri B2B-sektorin markkinoijan on selkeästi tärkeää kyetä toimimaan asiakkaiden kanssa.11. Yrityksen tulevaisuuden suunnitelmat on hyvä ymmärtää

Kuinka taitavasti markkinoijat kiinnittävät huomiota pitkän aikavälin suunnitelmiin yrityksessä?

Tulokset väittävät, että paljonkin:

Vain vanhin ikäryhmä (40 vuotta tai enemmän) koki yrityksen tulevaisuuden suunnitelmien ymmärryksen hieman muita vähemmän tärkeänä (ryhmän keskiarvo 4,36 vs. muiden keskiarvo 4,56).

Yleisesti tulokset osoittavat, että markkinoijan kannattaa olla taitava ymmärtämään sitä, mitä yrityksissä halutaan tulevaisuudessa tehdä.


Yhteenveto

Siinä olivat siis tulokset Pro Gradu-tutkielmastani.

Todella moni taito osoittautui lopulta tärkeäksi, mutta tähän vaikutti se, että tutkitut taidot valittiin aikaisemman alan kirjallisuuden mukaan.

Mielenkiintoista oli tietty nähdä juuri suomalaisten markkinoijien näkemykset.

Suuri kiitos siis kaikille vastaajille, ja toivottavasti näistä löydöistä on apua sinulle!


Dataa kerättiin kokonaisuudessaan 68:lta markkinoinnin ammattilaiselta.

Aineistolle tehtiin eksploratiivinen faktorianalyysi varmistamaan, että tutkitut kysymykset mittasivat luotettavasti tutkittua ilmiötä.

Sen jälkeen yksittäisiä taitoja tutkittiin Kruskal-Wallis -testillä, minkä löytöjä käytettiin tässäkin tekstissä.

Jos haluat katsoa alkuperäisen tutkimuksen (englanninkielisenä), niin tässä on siihen linkki.


Kiitos lukemisesta!


Santeri Kallio

Jaan sivustollani ohjeita, joilla voit parantaa yrityksesi myyntiä ja nettinäkyvyyttä.

Toimin data-analyytikkona Reaktorilla sekä kouluttajana omassa yrityksessäni.

Jätä kommentti