Mitä on analytiikka? [4 minuutin selitevideo]

Mitä on analytiikka

Mitä on analytiikka? Analytiikka tarkoittaa datan keräämistä ja analysointia, jotta yritys pääsee sen asettamiin tavoitteisiin. Kun mittaamista tehdään verkkosivuilta ja netistä kerätyllä datalla, niin analytiikasta voidaan käyttää myös termiä web-analytiikka. Suurta osaa netistä mitataan koko ajan …